Het collegewerkprogramma nader bekeken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 schreef ik een artikel met daarin de verkiezingsprogramma’s van de partijen nader bekeken. In dat artikel gaf ik een samenvatting van de plannen van iedere partij op het gebied van sport, sportaccommodaties en verenigingen. Nu enkele weken geleden het collegewerkprogramma is gepresenteerd is het nu tijd om te kijken wat de plannen daadwerkelijk zijn.

Continue reading

Verkiezingen 2014; Wat brengt het voor de sport?

Woensdag 19 maart is het dan weer zover., dan mogen de stemgerechtigden de gang naar de stembus wederom maken. Ditmaal voor het lokale bestuur en, als je het mij vraagt, helaas nog steeds met het rode potlood. Als bestuurder van handbalvereniging WPK/Westlandia is het voor mij interessant om te weten wat iedere partij van plan is met de sportverenigingen en accommodaties. In dit blog artikel een overzicht van alle gerelateerde standpunten van de partijen die meedoen in de gemeente Westland.

Continue reading

Sites not working after upgrading to apache 2.4.6

Recently I’ve upgraded to the apache 2.4.6 on my machine. After that the sites weren’t working anymore and the a2ensite/a2disste stopped working. Also I’ve received this error message in the log:

[core:notice] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’

The solution is pretty easy. Make sure your site configurations in sites-available end with .conf. If they do, enable them again and reload apache. This will solve your problems.

Adding Interceptor Filters via annotation in Joomla

If you have read my other articles about Joomla and automated binding or Using Doctrine in Joomla then you probably know that I also heavily develop in Java. Java heavily makes use of Annotations which combined with the principle of Aspect-oriented programming gives developers some great power in controlling the flow of the application. One thing we use regularly in our application are called Intercepting Filters. Basically you set a ‘insertion point’ where code can be executed before executing the application code. In this post I’ll show you an implementation like I have done in a hobby project of mine. Continue reading

Joomla and Doctrine, experimenting with automated binding

In my day to day job at the moment I’m working more on Java projects then PHP applications. In our Java project we are using the a very sophisticated framework called Spring Framework. So when I started to work on an new, private PHP project with Joomla I was feeling a bit blunt by all the basic things I have to do to process forms into their representing entities. Continue reading